Hallintoa ja humanismia – Ilmar Talve yliopistolaisena

Maija Mäki 

Hallintoa ja humanismia – Ilmar Talve yliopistolaisena

 

Näissä neljässä tekstissä kerrotaan professori Ilmar Talven vaiheista Turun yliopistossa. Talven ura kansatieteen professorina näyttäytyy paitsi hänen omien muistelmiensa (Talve 2004) ja Talven kirjoittaman oppiaineen historiikin kautta (Talve 1984), myös aikalaisten muistelun avulla. Vuonna 2018–2019 haastateltiin useita Talven tunteneita ja hänen kanssaan työskennelleitä kansatieteilijöitä. Heidän muistonsa tavoittavat tieteenteon arkea Turun yliopistossa 19701980-luvuilla antaen silmäyksiä myös Ilmar Talven persoonaan. Kirjoittajana olen ajallisesti kaukana näistä kuvaamistani hetkistä, enkä ole esimerkiksi koskaan itse tavannut Ilmar Talvea. ”Talven haamun” seurassa olen kuitenkin viettänyt paljon aikaa, sillä hän kulkee edelleen oppiaineen henkilökunnan muistoissa ja kahvihuonekeskusteluissa. Näihin teksteihin olen koonnut Talven vaiheita professorin uran ajalta niin tieteentekemisen ja opettamisen kuin hallinnon ja arkistotoiminnankin näkökulmista. Äänen saavat myös muutamat Talven opiskelijat ja hänen luomassaan työyhteisössä työskennelleet. Esiin piirtyy äärimmäisen työteliään ja ahkeran tiedemiehen ura. Ura, joka on luonut pohjan sille, mitä kansatiede Turun yliopistossa tänään on.

Lähteet

Haastattelut

Haastattelut vuodelta 2018, haastattelijana Eija Schwartz:

Helena Honka-Hallila
Pekka Leimu
Liisa Lempiäinen
Martti Puhakka
Eero Sappinen
Lassi Saressalo

Haastattelu vuodelta 2019, haastattelijana Eija Schwartz:

Risto Laine

Ilmar Talven haastattelu marraskuussa 1996, haastattelijana Timo J. Virtanen

Yllä mainitut haastattelut on arkistoitu Turun yliopiston Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen arkistoon aksessiotunnuksilla TYKL/aud/1286–1292.

Kirjallisuus

Informaatio-lehden vuosikerrat. Turun yliopiston Kansatieteen laitoksen julkaisu 1971–2010.

Kutsu kuulemaan sitä julkista esitelmää, jonka Turun yliopiston suomalaisen ja vertailevan kansatieteen professori, filosofian tohotori Ilmar Talve pitää virkaanastujaisissaan helmikuun 6. päivänä 1963 klo 18. Turun yliopiston kansatieteen laitos, Turku 1963.

Talve, Ilmar 1984. Turun yliopiston kansatieteen laitos 19581983. Scripta Ethnologica 34. Turku.

Talve, Ilmar 2004. Kolme kotimaata. Omaelämäkerta. Kirja-Aurora, Turku.