Artikkelit

Lehtori Timo J. Virtasen johtamassa tutkimushankkeessa on tarkasteltu professori Ilmar Talven merkitystä ja uraa kansatieteessä. Tutkimuksessa on tuotettu artikkeleja Turun yliopiston kansatieteen oppiaineen kehitykseen ja Ilmar Talven vaiheisiin liittyen.

Hanneleena Hieta: Kansatieteen opetus Turun yliopistossa ennen kansatieteen laitosta

Timo J. Virtanen: Talven kaupungit – matkalla urbaaniin etnologiaan

Maija Mäki: Hallintoa ja humanismia – Ilmar Talve yliopistolaisena

 

Tutkimusta on rahoittanut Seurasaarisäätiö ja se toteutettiin vuosien 2018 ja 2019 aikana.