Ilmoittautuminen – Registration

(For English, see below.)

Ilmoittautuminen on sulkeutunut 16.8. klo 23.59.

Ilmoittautuminen on auki 16.8. klo 23.59 asti.

Ilmoittautuminen seminaariin tapahtuu kahdessa vaiheessa:

  1. seuraa ilmoittautumislinkkiä ja täytä kysytyt tiedot. Muista painaa vahvista-painiketta viimeisellä sivulla: ilmoittaudu tästä
  2. lähetettyäsi ilmoittautumistiedot saat sähköpostiisi vahvistusviestin ilmoittautumisestasi sekä maksuohjeen ilmoittautumismaksun maksamiseksi. Huomaa, että olet ilmoittautunut mukaan seminaariin vasta sitten, kun olet maksanut ilmoittautumismaksun. Estymisistä pyydetään ilmoittamaan viimeistään 29.8. mennessä, jonka jälkeen osallistumismaksua ei enää palauteta.

Ilmoittautumismaksut:

60€ normaalihinta
40€ Ethnos ry:n jäsen
10€ Opiskelijat (Jatko-opiskelijat maksavat normaalihinnan tai Ethnos ry:n jäsenenä alennetun hinnan). Opiskelijat, jotka ovat erikseen ilmoittautuneet työskentelevänsä seminaarissa, eivät maksa ilmoittautumismaksua.

Henkilötietojen kerääminen ja yksityisyyden suoja: Ilmoittautumisen yhteydessä kerättyjä henkilötietoja käytetään ainoastaan The Legacies of Professor Ilmar Talve -seminaaria varten Turun yliopiston ja yhteistyökumppani Seurasaarisäätiön toimesta, eikä tietoja luovuteta ulkopuolisille tahoille. Tapahtuman jälkeen ilmoittautumisen yhteydessä annetut henkilötiedot poistetaan. Seurasaarisäätiön tilille jää tieto henkilön nimestä sekä hänen maksamastaan osallistumismaksusta.

 

Registration is closed.

Registration is open till 16 August 23.59 pm (GTM +3)

Registration at the seminar in two steps:

  1. Follow the registration link and fill the form. Remember to use confirm button in the last page: register here
  2. After you have filled and sent  the registration form you will receive confirmation e-mail with payment information. Please note, that you have completed your registration only after you have paid the registration fee. If you need to cancel your registration, please inform organisers  29 August at the latest. After that, participation fees are not returned.

Participation fees:

60€ normal fee
40€ for members of Association of Finnish Ethnlogists Ethnos ry
10€ for students (Postgraduate students pay normal fee or discount fee depending if they are members of Ethnos ry). Students who work at the seminar don’t have to pay participation fee.

About gathering personal data and privacy: the data collected via registration is used only by the University of Turku and Seurasaarisäätiö Association in arrangements of The Legacies of Professor Ilmar Talve –seminar, and the data is not transferred to any third party. After the event the data will be deleted. However, payment information of seminar fee is visible in Seurasaarisäätiö Association’s bank account.