Pääpuhujat – The keynotes

Karin Gustavsson

Keynote: Sigurd Erixon and Swedish Ethnology after the Second World War

FD, Tutkija, Etnologia, Lundin yliopisto, Ruotsi
Etnologi Karin Gustavsson on väitöskirjassaan ”Expeditioner i det förflutna. Etnologiska fältarbeten och försvinnande allmogekultur under 1900-talets början” perehtynyt mm. ruotsalaiseen etnologi Sigurd Erixoniin, jonka tieteellinen merkitys professori Ilmar Talvelle oli huomattava Talven opiskellessa Erixonin johdolla Tukholmassa. Tieteenhistorian lisäksi Gustavssonin erityisaloja ovat mm. rakennushistoria ja kulttuuriperintö. Gustavsson toimii myös arkistonjohtajana (Folk Life Archive) Lundin yliopistossa.

 

PhD, Researcher, Ethnology, the Lund University, Sweden
Researcher at Department of Ethnology at Lund University, Sweden
Ethnologist Karin Gustavsson’s has in her doctoral dissertation ”Expeditioner i det förflutna. Etnologiska fältarbeten och försvinnande allmogekultur under 1900-talets början” examined for example the career of Swedish ethnologist Sigurd Erixon. Erixon’s scientific impact on Ilmar Talve was significant when Talve was his student in Stockholm. In addition to history of ethnology Karin Gustavsson’s scientific interest is focused on the field of cultural heritage and on the construction history. Gustavsson is also Head of Department at the Folk Life Archive at Lund University.

http://www.kultur.lu.se/en/person/KarinGustavsson/

Art Leete

Keynote: Professor Ilmar Talve and Estonia

Etnologian professori, Tarton yliopisto.
Art Leete toimii etnologian professorina Tarton yliopistossa. Hän on tehnyt laaja-alaista kulttuurintutkimusta erityisesti suomalais-ugrilaisten kansojen parissa erityisesti Siperiassa ja kuratoinut Viron kansatieteen museon suomalais-ugrilaisen näyttelyn.

Professor at the Department of Ethnology, University of Tartu
Art Leete currently works as a professor at the Department of Ethnology, University of Tartu. He has done extensive research focusing on the cultures of Finno-Ugric people especially in Siberia. In addition, he has curated the Finno-Ugric exhibition of the Estonian National Museum.

https://www.etis.ee/CV/Art_Leete/est

Pekka Leimu

Keynote: Professor Ilmar Talve and his ideas of ethnology in Turku

Kansatieteen professori emeritus, Turun yliopisto
Pekka Leimu toimi kansatieteen professorina Turun yliopistossa vuosina 1997–2010. Hän oli sekä Ilmar Talven oppilas että työskenteli kansatieteen oppiaineessa Talven ollessa professorina.

Professor emeritus, European Ethnology, University of Turku
Pekka Leimu worked as a professor of ethnology in the University of Turku in 1997–2010. He was a student of Ilmar Talve and worked in the discipline of ethnology during Talve’s long period as a professor.

https://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/kansatiede/oppiaine/henkilokunta/pekkaleimu/Sivut/home.aspx

Marleen Metslaid

Keynote: Ilmar Talve, an emigrant ethnologist and Estonia

Tutkija, Viron kansallismuseo
Virolainen etnologi Marleen Metslaid toimii tutkijana Eesti Rahva Muuseumissa, Viron kansallismuseossa Tartossa. Hänen vuonna 2016 julkaisemansa väitöskirja käsitteli virolaisen kansatieteen historiaa 1920- ja 1930-luvuilla. Hän on perehtynyt myös virolaisten emigranttikansatieteilijöiden uriin.

Researcher, Estonian National Museum
Estonian ethnologist Marleen Metslaid works as a researcher in the Estonian National Museum in Tartu. Her doctoral dissertation (University of Tartu) in 2016 discussed the history of Estonian ethnology in the 1920s and 1930s.  Additionally, she has studied the careers of the emigrated Estonian ethnologists.

https://www.etis.ee/CV/Marleen_Metslaid/est

Hanna Snellman

Keynote: Ilmar Talve and the Paradigm Shift in Finnish European Ethnology

Helsingin yliopiston vararehtori, kansatieteen professori
Professori Hanna Snellman on toiminut sekä monipuolisena tutkijana että tehnyt menestyksekkään uran yliopistomaailmassa. Tällä hetkellä hän työskentelee Helsingin yliopiston vararehtorina.

Vice-rector of the University of Helsinki, Professor of European Ethnology
Professor Hanna Snellman has a prominent career as a researcher, co-editor, Journal of Finnish Studies. Additionally she has done a successful career in different universities. Currently she works as a vice-rector in the University of Helsinki.

https://tuhat.helsinki.fi/portal/fi/persons/hanna-snellman(0b6fed9d-3aab-45b7-86f2-760b09731a8e).html